SHAHENSHAH RICE

SHAHENSHAH TOTA

1KG & 5KG

½ Broken Basmati rice